« درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺎر »
ردیف تصویر نام و نام خانوادگی مقطع رشته عنوان شغلی سابقه کار(سال) نوع همکاری حقوق درخواستی (ریال)
1 علی یوسفی کارشناسی ارشد مهندسی مواد مهندس مواد پروژه ای توافقی مشاهده درخواست
2 مریم محمدی گوجانی کارشناسی ارشد مهندسی نساجی پژوهشی پروژه ای توافقی مشاهده درخواست
3 سعید سیدحسینی کارشناسی مهندسی مکانيک برنامه نویسی و مدلسازی پاره وقت توافقی مشاهده درخواست
4 سعید سیدحسینی کارشناسی مهندسی مکانيک تحقیق و توسعه پاره وقت توافقی مشاهده درخواست
5 سعید سیدحسینی کارشناسی مهندسی مکانيک تحلیل ارتعاشی و دینامیکی پاره وقت توافقی مشاهده درخواست
6 سعید سیدحسینی کارشناسی مهندسی مکانيک مهندسی مکانیک بخش طراحی و کنترل پاره وقت توافقی مشاهده درخواست
7 محرم امینی کارشناسی مهندسی هسته‏ ای شبیه سازی MCNP و دتکتور اشعه پروژه ای توافقی مشاهده درخواست
8 مریم رحمانی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات کارشناس فنی-فروش تمام وقت توافقی مشاهده درخواست
9 سالار سیدابراهیمی مهندسی کامپيوتر مدیر انفورماتیک مشاور توافقی مشاهده درخواست
10 سجاد عزیززاده فهیمی کارشناسی ارشد مهندسی نفت مهندسی نفت (حفاری انحرافی) تمام وقت توافقی مشاهده درخواست
11 پگاه فرجاد کارشناسی ارشد مهندسی شيمي مهندس شیمی تمام وقت توافقی مشاهده درخواست
12 شكیبا پورمند مهندسی صنایع تمام وقت توافقی مشاهده درخواست
13 محمد بختیاری دکتری مهندسی کشتی‏ سازی دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) پروژه ای توافقی مشاهده درخواست
14 شیوا حیدری فشتالی مدرس تمام وقت توافقی مشاهده درخواست
15 شیوا حیدری فشتالی کارمند تمام وقت توافقی مشاهده درخواست
16 شیوا حیدری فشتالی کارمند تمام وقت توافقی مشاهده درخواست
17 شیوا حیدری فشتالی مدرس تمام وقت توافقی مشاهده درخواست
18 محسن خلیلی کارشناسی ارشد صنايع پتروشيمي مهندس شیمی و مهندس نفت پاره وقت توافقی مشاهده درخواست
19 محسن خلیلی کارشناسی ارشد صنايع پتروشيمي مهندس شیمی و مهندس نفت تمام وقت توافقی مشاهده درخواست
20 محسن خلیلی کارشناسی ارشد صنايع پتروشيمي تدریس دروس مهندسی شیمی و نفت و دبیرستان پاره وقت توافقی مشاهده درخواست

تبلیغات