: عنوان شغلی
دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)
: نوع همکاری
پروژه ای
: حقوق درخواستی
توافقی 
: استان
البرز
: شهر
كرج
: تاریخ اعتبار درخواست
1398/07/08