: عنوان شغلی
مهندسی نفت (حفاری انحرافی)
: نوع همکاری
تمام وقت
: حقوق درخواستی
توافقی 
: استان
تهران
: شهر
تهران
: تاریخ اعتبار درخواست
1395/12/09
تخصص حفاری انحرافی