: عنوان شغلی
راه اندازی واحدهای عملیاتی صنایع نفت و گاز
: نوع همکاری
پروژه ای
: حقوق درخواستی
توافقی 
: استان
تهران
: شهر
تهران
: تاریخ اعتبار درخواست
1396/07/11