: عنوان شغلی
مهندس هوافضا - مکانیک پرواز و کنترل
: نوع همکاری
تمام وقت
: حقوق درخواستی
توافقی 
: استان
تهران
: شهر
تهران
: تاریخ اعتبار درخواست
1396/08/05