اسامي منتخبين دوره دوم شورای مرکزی و بازرسان جامعه دانش­‌آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران) 
   ( دوره ششم جامعه)


ردیف
 
 نام خانوادگی
 
نام
 
دانشکده
 
سمت
 
1 احتشام حسینی مژگان السادات ریاضی و علوم کامپیوتر عضو اصلی
2 اصغری حامد مهندسی معدن  متالورژی عضو اصلی
3 امامی رئوف سید شجاع الدین مهندسی نساجی عضو اصلی
4 بابایی زارچ محمدرضا مهندسی دریا عضو اصلی
5 بازرگان ابوالفضل مهندسی مکانیک عضو اصلی
6 پارسا عوض محمد مهندسی برق عضو اصلی
7  تابع قانون محمدمهدی مهندسی مکانیک عضو اصلی
8 جوانمردی شهاب مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات عضو اصلی
9 حاتمی فرزاد مهندسی عمران و محیط زیست عضو اصلی
10 حسن نژاد مهران مهندسی هوافضا عضو اصلی
11 خلج اسدی امیر مهندسی پلیمر و رنگ عضو اصلی
12 خلیلی پوررودی خلیل الرحمن  مهندسی نساجی عضو اصلی
13  داداشيان فاطمه مهندسی نساجی عضو اصلی
14  دلبری سیدرضا مهندسی معدن  متالورژی عضو اصلی
15 دلبری علی مهندسی معدن  متالورژی عضو اصلی
16  ذوقی مریم مهندسی انرژی و فیزیک عضو اصلی
17  رازفر محمدرضا مهندسی مکانیک عضو اصلی
18  روحبخش محمد فاضل مهندسی صنایع و سیستمهای مدیریت عضو اصلی
19  رحیمی چطری الناز ریاضی و علوم کامپیوتر عضو اصلی
20  رهبر ایرج مهندسی عمران و محیط زیست عضو اصلی
21  سعیدی کیا محمد مهندسی عمران و محیط زیست عضو اصلی
22  سلوک عاطفه مهندسی پزشکی عضو اصلی
23 سیاسی راد سیدعلیرضا مهندسی شیمی عضو اصلی
24 شاکری اقبال مهندسی عمران و محیط زیست عضو اصلی
25  شریفی آل آقا ایرج مهندسی شیمی عضو اصلی
26  شعری مقدم عباس مهندسی برق عضو اصلی
27 شفیعی محمدعلی مهندسی شیمی عضو اصلی
28  صالحی سلمی حمیدرضا مهندسی برق عضو اصلی
29 صباغ الوانی علی اصغر مهندسی پلیمر و رنگ عضو اصلی
30 صفایی سینا  مدیریت و علم و فناوری عضو اصلی
31  صفری سنجانی جعفر مهندسی مکانیک عضو اصلی
32 صمدی حمیدرضا مهندسی پلیمر و رنگ عضو اصلی
33 صیادی نژاد منوچهر مهندسی صنایع و سیستمهای مدیریت عضو اصلی
34 طاهری جوان نستوه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات عضو اصلی
35 عبدی جعفر مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات عضو اصلی
36  عزیزی علی مهندسی معدن  متالورژی عضو اصلی
37 فهیمی امیرعلی مهندسی عمران و محیط زیست عضو اصلی
38 فرخی علی مهندسی مکانیک عضو اصلی
39  فنایی محمدمهدی مهندسی برق عضو اصلی
40  قنادپور سيدحامد مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات عضو اصلی
41 کشوری حمید مهندسی پزشکی عضو اصلی
42 گلچین راد محمد مهندسی پلیمر و رنگ عضو اصلی
43  لطفي هادي مهندسی شیمی عضو اصلی
44 مظاهری محمد مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات عضو اصلی
45 معظمی منصور مهندسی صنایع و سیستمهای مدیریت عضو اصلی
46  ملک عبدالحمید مهندسی شیمی عضو اصلی
47 نوریان مجتبی مهندسی برق عضو اصلی
48  واقف زاده محمدحسین مهندسی صنایع و سیستمهای مدیریت عضو اصلی
49 ورمزیار مرتضی مهندسی هوافضا عضو اصلی
50 ریاضی مقدم سید روزبه  مهندسي مكانيك بازرس 
51 بجنود انوشیروان مهندسي مكانيك بازرس


+ اسامي اعضاي دوره گذشته شوراي مركزي جامعه دانش‌آموختگان دانشگاه (دوره پنجم جامعه) (1394-1397)

+ اسامي اعضاي هيات امنا (شوراي مركزي) ادوار گذشته
   جامعه 
فارغ التحصيلان (دانش‌آموختگان):
   - دوره چهارم جامعه
   - دوره سوم جامعه (1381-1384)
   - دوره دوم جامعه (1378-1381)
   - دوره اول جامعه (1374-1377)