« شرايط و الزامات استفاده »

•این سامانه متعلق به جامعه دانش‌آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) است. طبق اساسنامه این جامعه اعضای اصلی فقط افرادی هستند که حداقل در یکی از مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، و یا دکتری از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) دانش‌آموخته شده اند. بنابر این، اگر در هر زمان مشخص شود که فردی که ادعا دانش‌آموخته بودن از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) را کرده و در این سامانه ثبت نموده، فارغ‌التحصیل دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) نیست، بلافاصله حساب کاربری آن فرد مسدود خواهد شد و کلیه مسئولیت‌های سوء استفاده احتمالی از سامانه، از عنوان دانش‌آموخته‌ای و یا از عضویت در جامعه دانش‌آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) متوجه آن فرد خواهد بود.

• مسئولیت کلیه اطلاعات نمایش داده شده در صفحه شخصی دانش‌آموخته در این سامانه به عهده فرد فارغ‌التحصیل است و جامعه دانش‌آموختگان هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد. در صورت مشاهده هر نوع اطلاعات نادرست و برخلاف قوانین عمومی کشور، جامعه دانش‌آموختگان مجاز به حذف آن اطلاعات و مسدود نمودن حساب کاربری فرد متخلف است.

• از آنجایی که امکان نمایش عمومی اطلاعات دانش‌آموختگان بیش از آنچه در وب سایت دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) در اختیار خود دانش‌آموخته قرار دارد. مسئولیت سوء استفاده از اطلاعات شخصی به عهده جامعه دانش‌آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) نیست.

• خدمات ارائه شده به دانش‌آموختگان و اعضای جامعه دانش‌آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) فقط ویژه شخص دانش‌آموخته و یا عضو جامعه دانش‌آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) است. در صورت مشاهده هر گونه تخلف، حق پیگیری حقوق مادی و معنوی برای جامعه دانش‌آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) محفوظ است.

• از آنجایی که ممکن است شرایط و مقررات استفاده از سامانه جامعه دانش‌آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) تغییر کند. تغییرات از طریق سامانه و ایمیل به اطلاع کاربران رسانده خواهد شد. کاربری که موافق با شرایط و مقررات استفاده از سامانه جامعه دانش‌آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) نیست، باید بلافاصله موضوع را از طریق سامانه به اطلاع مدیر سامانه برساند تا حساب کاربری آن فرد مسدود گردد. عدم اطلاع به مدیر سامانه به منزله موافقت با شرایط و مقررات استفاده از سامانه جامعه دانش‌آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) است.