۳۰ بهمن ۰۲

سومین جلسه شورای مرکزی جامعه دانش آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.

سومین جلسه شورای مرکزی جامعه دانش آموختگان دانشگاه در تاریخ 16 بهمن ماه سال جاری با حضور ریاست شورای مرکزی جناب آقای دکتر رهایی، دبیر جامعه جناب آقای مهندس لطفی و اکثریت اعضای محترم شورای مرکزی از ساعت 17:30 تا 19:30 در ساختمان فارابی دانشگاه برگزار شد.

خواندن ادامه

تبلیغات