به اطلاع تمامي دانش آموختگان گرامی عضو جامعه  می رساند؛
 قرارداد جديد بيمه تكميلي درمان گروهي اعضاي جامعه (مرحله دوم) نهايي شده كه از ابتداي شهريور ماه سال جاري اجرايي ميگردد.
همچنين تا زمان انعقاد قرارداد جديد، امكان تمديد دوماهه قرارداد ثبت نام كنندگان سال گذشته در ادامه همان قرارداد قبلي(مرحله اول) و با پرداخت حق بيمه اي مطابق شرايط قرارداد سال گذشته (2/12 مبلغ سرانه سال گذشته) فراهم شده است.

بديهي است ثبت نام از متقاضيان جديد بيمه تكميلي در قالب قرارداد جديد و همزمان با مرحله دوم ثبت نام از اعضا انجام خواهد شد.
شرايط قرارداد جديد، چگونگي ثبت نام و مدارك لازم پس از اعلام اداره رفاه دانشگاه متعاقبا در سامانه جامعه و كانال تلگرام (aut-alumni@) اطلاع رساني مي شود.

ثبت نام كنندگان محترم سال گذشته
ضروري است جهت تمديد ماههاي تير و مرداد و اعلام تمايل به ثبت نام در قرارداد جديد درخواست رسمي خود را حداكثر تا ظهر شنبه 97/04/02 به ادرس ايميل جامعه ارسال نمايند و حق بيمه مربوط به تمديد دوماهه تير و مرداد را پس از هماهنگي با دفتر جامعه مطابق با شرايط سال گذشته (2/12 مبلغ پرداختي سال قبل) و از طريق پروفايل خود پرداخت نمايند.
ضمنا هماهنگي هاي لازم جهت پرداخت حق بيمه سال جديد، متعاقبا و همزمان با شروع مرحله دوم ثبت نام بيمه تكميلي درمان انجام خواهد شد.

* شايان ذكر است، اين خدمات صرفا مختص اعضاي جامعه دانش آموختگان دانشگاه ميباشد. لذا ثبت نام و ارائه خدمات در طول مدت قرارداد با بيمه تكميلي منوط به داشتن كارت عضویت معتبر جامعه دانش آموختگان دانشگاه صنعتي‌ اميركبير(پلي تكنيك تهران) است.

تبلیغات