بنابر درخواست فارغ التحصيلان سال 97 كه همچنان درگير امتحانات ترم آخر خود مي‌باشند، ثبت نام جهت دريافت بورس تحصيلي دانشگاه سوربن به مدت دو هفته و تا تاريخ 16 تيرماه سال جاري تمديد شد.
با موافقت سازمان ارايه كننده بورس، ثبت نام از اعضاي نخبه جامعه جهت اعطاي بورس تحصيلي در دوره بين المللي كارشناسي ارشد "مواد، انرژي ها و فناوري كوانتومي" تمديد مي شود. اين بورس شامل تمامي هزينه هاي اسكان، زندگي، تحصيل و اياب و ذهاب در مدت دوسال تحصيل بوده و فاقد هرگونه تعهد خدمتي است. شرايط دريافت بورس تحصيلي دوره مذكور كه شامل سه گرايش "مواد پيشرفته"، "فناوري انرژي هاي نوپديد" و "علوم و فناوري هاي كوانتومي" است در اطلاعيه قبلي آمده است. 

متقاضيان واجد شرايط، اطلاعات هويتي و تحصيلي، شماره عضويت در جامعه، شماره تماس و ساير مدارك مثبته را  با عنوان " متقاضي بورس تحصيلي" حداكثر تا تاريخ 1397/04/15 به آدرس پست الكترونيكي جامعه به نشاني alumni@aut.ac.ir  ارسال نموده و يا به دبيرخانه جامعه واقع در خيابان انقلاب، بين چهارراه كالج و ولي عصر، خيابان سعيد، بن بست ناييني، شماره 7 مراجعه نمايند.
جهت كسب اطلاعات بيشتر با دبيرخانه جامعه تماس بگيريد.

تبلیغات