در جلسه اي كه در تاريخ 9 اسفند سال 96 با حضور مسوولين دانشگاه و جامعه دانش‌آموختگان در ساختمان فارابي برگزار شد، تفاهم نامه مربوط به اهدای یک قطعه باغ مشجر واقع در شمال کشور (حوالي شهرستان چابكسر) به دانشگاه صنعتی امیرکبیر مابين آقای «دکتر ایرج شریفی آل آقا» از دانش‌آموختگان پيشكسوت دانشگاه و آقاي دكتر معتمدي رياست دانشگاه امضا شد تا مطابق مفاد تفاهم نامه و نظر واقف جهت امور رفاهي و خدماتي دانشگاهيان مورد استفاده قرار گيرد.
دكتر ايرج شريفي آل آقا ورودي سال 1337 دانشكده مهندسي شيمي، عضو فعلي شوراي مركزي جامعه دانش‌آموختگان و از فعالين ادوار مختلف جامعه هستند.

تبلیغات