«جشن گرامی‌داشت روز مهندس» با حضور جمعي از قشرهای مختلف دانش آموختگان دانشگاه به ویژه دانش‌آموختگان ده دوره اول، مسوولین و فعالین گذشته و حال جامعه، اساتید و مسوولین دانشگاه و برخی از نمایندگان مجلس، مقامات و مسوولین دولتی در تاریخ هفتم اسفند ۱۳۹۶ در آمفی تاتر مرکزی دانشگاه برگزار شد.
این برنامه كه با استقبال گسترده دانش‌آموختگان دانشگاه و اعضاي جامعه برگزار شد، به همت جامعه‌ی دانش‌آموختگان و همیاری روابط عمومی دانشگاه و همچنین حمايت تعدادی از شرکتها و موسسات غیر دولتی برگزار گرديد.
برنامه با سخنراني افتتاحيه آقاي دكتر معتمدي رياست دانشگاه آغاز شد و پس از آن با سخنراني و بيان خاطرات آقايان مهندس شفتي، دكتر مكنون و دكتر صراف از دانش‌آموختگان ادوار مختلف دانشگاه ادامه يافت. در ادامه آقاي مهندس لطفي دبير جامعه نيز گزارشي از اقدامات انجام شده در سال 96 و طرح هاي مورد نظر براي اجرا در بهار سال آينده را ارايه نمودند.
علاوه بر اجراي زنده موسيقي سنتي كه در بخش دوم برنامه انجام شد و مورد استقبال حضار قرار گرفت، ذكر خاطره آقاي مهندس شفتي از مهندس نفيسي بنيانگزار فقيد پلي تكنيك، حضوردانش‌آموختگان پيشكسوت ورودي سالهاي 36 و 37 بر روي سن و معرفي و صحبتهاي ايشان كه با گرفتن عكس يادگاري اين پيشكسوتان گرانقدر تكميل شد نيز از جذابيتهاي اين برنامه بود.
گزيده فيلم و متن سخنرانيها به زودي در كانال اطلاع رساني جامعه به نشاني aut_alumni@ و راديو پلي تكنيك منتشر خواهد شد.
 

تبلیغات