همایش کارآفرینان 1400 با حضور دانش آموختگان كارآفرين و موفق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشجويان و جمعي از دانش‌آموختگان دانشگاه در سالن همايشهاي دانشگاه برگزار شد. 
 در اين همایش مهندس محمدمهدي فنايي بنيانگذار و رئيس هيات مديره گروه توليدي الكترو كوير و مديران جوان و موفق شركت سفرهاي علي بابا، مهندس مجيد حسيني نژاد (بنيانگذار و رئيس هيات مديره)، مهندس نيما قاضي (بنيانگذار و مديرعامل) و مهندس توحيد علي اشرفي(مدير بازاريابي) حضور داشتند.
همچنين در انتهاي برنامه مهندس محمد مهدي تابع قانون از كارآفرينان برتر كشور و از سهامداران اصلي هلدينگ كار و انديشه و مجموعه مالي كارآفرين(بانك و بيمه) كه به عنوان ميهمان ويژه در جلسه حضور داشت با درخواست دبير همايش در خصوص مباحث مطرح شده در همايش سخنراني كوتاهي نمودند.
در پايان همايش توسط دبير جامعه دانش‌آموختگان با اهداي لوح تقدير و تنديس اميركبير از سخنرانان، حاميان و تيم اجرايي همايش تقدير شد.

تبلیغات