نظر به اتمام قرارداد یکساله بیمه مکمل درمان در پایان آبان ماه سال جاری و با توجه به بررسی های صورت گرفته در ابعاد مختلف (مالی، عملکردی و ...) از شرکت های بیمه ای و از آنجا که طی اعلام بیمه مرکزی، از اواسط دی ماه سال جاری به واسطه رأی دیوان عدالت اداری، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از خدمات بیمه ای مکمل درمان حذف خواهد شد؛ مقرر گردید به جهت حفظ منافع بیمه شدگان و دانشگاه، قرارداد جاری به مدت دو ماه از تاریخ 1400/9/1 لغایت 1400/10/30 با بیمه ایران به نمایندگی کارگزاری ایرجی (نماینده فعلی) و با شرایط زیر تمدید گردد و قرارداد جدید بدون مالیات بر ارزش افزوده و طی مناقصه ای از بهمن ماه منعقد خواهد شد.

مبلغ حق بیمه و شرایط بهره مندی از تعهدات:
- تعهدات و شرایط بیمه نامه قبلی به قوت خود باقی است و علاوه بر آن برای نفراتی که سقف هزینه ویزیت و داروی آنها در آذر و دی ماه تکمیل گردد، مبلغ یک میلیون تومان افزایش سهم انجام خواهد شد. برای کلیه دانش آموختگانی که سال 1400-1399 بیمه شده اند، بصورت اتوماتیک و حسب ثبت نام سال گذشته دو ماه تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ تمدید بیمه تکمیلی درمان بیمه ایران انجام شده است؛ مگر اینکه خود فرد اصلی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ درخواست انصراف از بیمه تکمیلی درمان را از طریق تماس با دفتر جامعه و یا ارسال ایمیل اعلام بفرماید. در ضمن خواهشمند است نسبت به پرداخت حق بیمه دو ماه خویش و افراد تبعی در اسرع وقت در پروفایل خود در سایت جامعه قسمت بیمه تکمیلی-پرداخت حق بیمه اقدام نمایید تا در ارائه خدمات دچار مشکل نگردید.(مبلغ پرداختی: به ازای هر نفر 3000000 ریال برای دو ماه)

* با توجه به اینکه این خدمات صرفا مختص اعضاي جامعه دانش آموختگان دانشگاه مي باشد و همچنین ثبت نام و ارائه خدمات در طول مدت قرارداد با بيمه تكميلي منوط به داشتن كارت عضویت معتبر جامعه دانش آموختگان دانشگاه صنعتي‌ اميركبير (پلي تكنيك تهران) است، لذا نسبت به عضویت خود یا تمدید آن در سایت جامعه اقدام بفرمایید.

*آدرس ایمیل: alumni@aut.ac.ir
*شماره تماس: 64545767

تبلیغات