با توجه به بازه زمانی انجام واکسیناسیون در دانشگاه از تاریخ شنبه 24 مهر ماه الی چهارشنبه 28 مهر ماه، از کلیه دانش‌آموختگان دعوت می‌گردد  از ساعت 8:30 الی 12:30 در طبقه همکف کتابخانه مرکزی دانشگاه (ساختمان شهید صبوری) نسبت به دریافت واکسن اقدام نمایند. نوع واکسن‌های تزریقی صرفا سینوفارم و برکت برای دوز اول و آسترازنکا برای دوز دوم خواهد بود.

*داشتن کارت عضویت جامعه دانش آموختگان جهت ورود به دانشگاه و انجام واکسیناسیون الزامی است.

* نکات تکمیلی را در فایل پیوست مطالعه بفرمایید.

دانلود فایل

تبلیغات