به اطلاع دانش آموختگان محترم خواهان عضویت در جامعه می رساند با توجه به غیرفعال شدن درگاه اینترنتی پرداخت حق عضویت، جهت دریافت شماره حساب و شماره شبا جهت واریز حق عضویت با دبیرخانه جامعه تماس بگیرید. در ضمن برای اطلاع از آخرین فرصت های شغلی مندرج در سایت به قسمت کاریابی زیر بخش فرصت های شغلی مراجعه بفرمایید.

ایمیل دبیرخانه: alumni@aut.ac.ir
شماره تماس دفتر: 64545767

دبیرخانه جامعه دانش آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تبلیغات