به اطلاع دانش آموختگان محترم خواهان عضویت در جامعه می رساند موقتا درگاه اینترنتی پرداخت حق عضویت غیرفعال شده است. به محض رفع مشکل مراتب به اطلاع شما خواهد رسید. از شکیبایی شما متشکریم.دبیرخانه جامعه دانش آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تبلیغات