مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) دوره آموزشی "راهبر گردشگری عشایر" از مجموعه تک پودمان های آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری برگزار می نماید.

لطفا اطلاعات تکمیلی را در فایل ضمیمه ملاحظه بفرمایید.

دانلود فایل

تبلیغات