به اطلاع اعضای جامعه دانش آموختگان خواهان بیمه تکمیلی می رساند زمان حذف و اضافه ثبت نام بیمه تکمیلی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 1399/9/17 می باشد. این زمان مجدد تمدید نخواهد شد. لذا خواهشمند است طبق اطلاعیه قبلی و در زمان مقرر نسبت به ثبت نام و واریز حق بیمه اقدام نمایید.  

توجه:
1) مراحل ثبت نام و واریز حق بیمه تنها از طریق پروفایل شما در سایت جامعه مقدور است. (طبق اطلاعیه قبلی)

2) خواهشمند است فرم پیوست را تکمیل و پس از امضا توسط بیمه شده اصلی به همراه مدارک به دفتر جامعه تحویل دهید. (در صورتی که از بیمه شدگان سال های گذشته جامعه هستید، می توانید اسکن فرم پیوست را به ایمیل جامعه alumni@aut.ac.ir ارسال کنید.) 

3) افرادی که در مدت قبلی ثبت نام کرده اند، اما موفق به واریز حق بیمه نشده اند در مدت مذکور می توانند واریز وجه را انجام دهند.

4) بیمه شدگان سال قبل که مجدد تمایل به تمدید بیمه دارند، حتما حق بیمه آبان ماه را (مندرج در اطلاعیه قبلی) واریز کنند.


با توجه به اینکه این خدمات صرفا مختص اعضاي جامعه دانش آموختگان دانشگاه مي باشد و همچنین ثبت نام و ارائه خدمات در طول مدت قرارداد با بيمه تكميلي منوط به داشتن كارت عضویت معتبر جامعه دانش آموختگان دانشگاه صنعتي‌ اميركبير (پلي تكنيك تهران) است، لذا نسبت به عضویت خود یا تمدید آن در سایت جامعه اقدام بفرمایید.

دبیرخانه جامعه دانش آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانلود فایل

تبلیغات