به اطلاع اعضای جامعه دانش آموختگان خواهان بیمه تکمیلی که موفق به ثبت نام و واریز حق بیمه در زمان مقرر نشدند، می رساند که زمان حذف و اضافه برای ثبت نام بیمه تکیملی متعاقبا از طریق سایت جامعه اعلام خواهد شد. لذا آخرین اخبار را از همین سایت دنبال بفرمایید.

با توجه به اینکه این خدمات صرفا مختص اعضاي جامعه دانش آموختگان دانشگاه مي باشد و همچنین ثبت نام و ارائه خدمات در طول مدت قرارداد با بيمه تكميلي منوط به داشتن كارت عضویت معتبر جامعه دانش آموختگان دانشگاه صنعتي‌ اميركبير (پلي تكنيك تهران) است، لذا نسبت به عضویت خود یا تمدید آن در سایت جامعه اقدام بفرمایید.

دبیرخانه جامعه دانش آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تبلیغات