با توجه به افزایش روزافزون آمار کسب و کارهای خانوادگی و اهمیت و تاثیر این کسب و کارها در رشد و توسعه اقتصاد کشور، ایجاد اشتغال پایدار جهت ورود نسل های آینده به بازار کار و ویژگی ها و مزایای کسب و کار خانوادگی نسبت به دیگر کسب و کارها، بررسی تخصصی در این زمینه امری ضروریست. لذا مدرسه کسب و کار در این مهم پیش قدم شده تا دوره تخصصی کسب و کار خانوادگی را با تمرکز بر چالش های مدیران و فعالان اقتصادی که در این بستر فعالیت می نمایند، در دو بعد خانواده و کسب و کار برگزار نماید. وبینار پیشرو به منظور شناخت مدل های کسب و کارهای خانوادگی در دنیا، کسب و کارهای خانوادگی در ایران، عوامل تأثیرگذار بر تداوم کسب و کار خانوادگی، تهدیدات و فرصت های مسیر کسب و کار خانوادگی، جانشین پروری و مدل های موفقیت این گروه از کسب و کارها برگزار می شود.

زمان برگزاری: سه‌شنبه 18 آذر ماه، ساعت 16 تا 18
 
اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام:http://the-business-school.ir/events/

تبلیغات