به اطلاع اعضای جامعه دانش آموختگان خواهان بیمه تکمیلی می رساند زمان ثبت نام تا روز سه شنبه 1399/8/27 تمدید شد. این زمان مجدد تمدید نخواهد شد. لذا خواهشمند است طبق اطلاعیه قبلی و در زمان مقرر نسبت به ثبت نام و واریز حق بیمه اقدام نمایید. 

توجه: مراحل ثبت نام و واریز حق بیمه تنها از طریق پروفایل شما در سایت جامعه مقدور است. (طبق اطلاعیه قبلی)

با توجه به اینکه این خدمات صرفا مختص اعضاي جامعه دانش آموختگان دانشگاه مي باشد و همچنین ثبت نام و ارائه خدمات در طول مدت قرارداد با بيمه تكميلي منوط به داشتن كارت عضویت معتبر جامعه دانش آموختگان دانشگاه صنعتي‌ اميركبير (پلي تكنيك تهران) است، لذا نسبت به عضویت خود یا تمدید آن در سایت جامعه اقدام بفرمایید.

دبیرخانه جامعه دانش آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تبلیغات