آندسته از اعضای محترم جامعه دانش آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر که نحوه دریافت کارت عضویت خود را محل دفتر جامعه مشخص نموده اند، در اسرع وقت و در ساعات اداری نسبت به تحویل کارت از دفتر جامعه به آدرس زیر اقدام نمایند.

خیابان حافظ-ابتدای خیابان رشت-ساختمان فارابی دانشگاه صنعتی امیرکبیر-طبقه هفتم-جنب اتاق شورا
شماره تماس جهت هماهنگی با مسئول دفتر: 64545767-64545771

تبلیغات