بدینوسیله به اطلاع اعضای جامعه دانش آموختگان عضو بیمه تکمیلی دانا می رساند با توجه به انجام مراحل انعقاد قرارداد جدید مقرر شد جامعه قرارداد درمان جمعی سال 99-98 را برای کلیه اعضا تا تاریخ 1399/09/02 به مدت یک ماه با همان شرایط دوره قبل و بدون افزایش نرخ حق بیمه تمدید نماید.

لذا اعضا جهت استفاده می توانند با مراجعه و ارائه کارت ملی به بیمارستانها و مراکز طرف قرارداد از خدمات و سقف تعهدات ارائه شده طبق قرارداد درمان جمعی سال 98 به صورت آنلاین استفاده نمایند و یا در صورت مراجعه به مراکز غیر طرف قرارداد با پرداخت هزینه به مراکز و ارائه مستندات به نمایندگی جهت هزینه خسارت مربوطه اقدام نمایند.
در ضمن خواهشمند است نسبت به پرداخت حق بیمه یک ماه خویش و افراد تبعی در اسرع وقت در پروفایل خود در سایت جامعه قسمت بیمه تکمیلی-پرداخت حق بیمه اقدام نمایید تا در ارائه خدمات دچار مشکل نگردید.(مبلغ پرداختی: به ازای هر نفر 730000 ریال)

با توجه به اینکه این خدمات صرفا مختص اعضاي جامعه دانش آموختگان دانشگاه مي باشد و همچنین ثبت نام و ارائه خدمات در طول مدت قرارداد با بيمه تكميلي منوط به داشتن كارت عضویت معتبر جامعه دانش آموختگان دانشگاه صنعتي‌ اميركبير (پلي تكنيك تهران) است، لذا نسبت به عضویت خود یا تمدید آن در سایت جامعه اقدام بفرمایید.

دبیرخانه جامعه دانش آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تبلیغات