در شرایط به شدت متغیر امروز، رهبران موثر نقش محوری در پیشبرد اهداف سازمان دارند. چنین رهبرانی می‌توانند چالش‌های مختلف و موانع حرکت سازمان را به درستی شناسائی کرده و با بسیج همه امکانات سازمان بر این چالش‌ها غلبه یابند. توانایی مدیران در خلق و تحقق یک آینده مطلوب علاوه بر دانش، مهارت و تجربه نیاز به نوع خاصی از “بودن” دارد که منجر به جلب اعتماد کارکنان به رهبران سازمان و خلق تعهد نسبت به اهداف آن می‌شود.
در این وبینار یک مدل متفاوت و قدرتمند بومی برای شناخت و اعمال موثر رهبری برای مدیران ارائه می‌شود. با درک ابعاد این مدل، مدیران قادر خواهند بود که با تقویت تدریجی عنصر رهبری در خود و اطرافیان‌شان اثر بخشی فعالیت‌های مدیریتی خود را چند برابر کنند. این مدل ارتباط تنگاتنگ بین ویژگی‌های رهبری در مدیران و عملکرد سازمان را نشان می‌دهد. مسیر شناخت و تقویت این ویژگی‌ها در دوره پیش‌رو توضیح داده می‌شود تا شرکت‌کنندگان تصویر روشنی از مزایای این دوره منحصر به فرد بدست آورند.


در وبینار "توسعه ویژگی‌های رهبری برای مدیران" که توسط دکتر زاهد شیخ‌الاسلامی ارائه می‌شود، مدل رهبری مطلوب تعریف شده و ارتباط آن با بهبود عملکرد سازمان‌ها بیان خواهد شد.
این وبینار به سوال رهبران و مدیران ارشد سازمان‌ها در مورد اینکه "چگونه رهبری موثر باعث خشنودی و ماندگاری کارکنان، رضایت و وفاداری مشتریان و خلاقیت و نوآوری در سازمان می‌شود" پاسخ می‌دهد.

زمان برگزاری: سه‌شنبه 29ام مهرماه، ساعت 16 تا 18
 
اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام:http://the-business-school.ir/events/

تبلیغات