15 بهمن سال 1398 شورای مرکزی جامعه دانش آموختگان دانشگاه صنعتی امیر کبیر در یک اقدام تحسین بر انگیز به اتفاق آراء با دعوت از دکتر محمدتقی امانپور از پیشکسوتان نهضت دانشجوئی و جهادگر کارآفرین و عضو موثر جامعه برای دبیری جامعه دعوت بعمل آورد تا خاطره دوران طلایی فعالیت جامعه درسال های 1381 تا 1384 جامعه را بار دیگر زنده کند. علی­رغم شیوع بیماری کرونا و متوقف شدن هرگونه فعالیت­های گروهی در مدتی کوتاه خون تازه­ای در رگ­های جامعه جاری شد و با فراخوان کلیه دانشکده­ها و شورای دانش آموختگان آنها و ارتباط فعال با مجموعه­های فناوری و کارآفرینی دانشگاه اقداماتی ارزشمند و ماندگار طی مدت 5 ماه گذشته آغاز گردید که هر یک از این اقدامات می­تواند جریان­ساز و منجر به دستاوردهای ماندگار شود. گزارش مختصری از اقدامات انجام شده طی چند ماه گذشته را در این خبر ملاحظه می ­کنید. در ادامه این اقدامات و شاید مهمترین آنها هم­افزائی و مشارکت دبیران قبلی جامعه در قالب کارگروه برنامه­ریزی باشد که تاکنون سه جلسه برگزار و با حضور موثر خود منشاء کارآفرینی برای دانش آموختگان شده­اند؛ از جمله :
1- قبول اسپانسری برای پرداخت حق عضویت سال اول دانش آموختگان دانشکده­های مهندسی صنایع و مهندسی شیمی توسط جناب آقای دکتر واقف زاده عضو شورای دانش آموختگان دانشکده صنایع و عضو هیئت مدیره بنیاد امیرکبیر و جناب آقای دکتر محمدعلی شفیعی سیف­زاده دانش آموخته دانشکده مهندسی شیمی و از مدیران ارشد وزارت نفت.
2-تعهد فراهم نمودن کارآموزی برای کلیه دانش آموختگان داوطلب اعزام به عسلویه و بکارگیری و استخدام کلیه افرادی که دوره کارآموزی را با موفقیت طی کنند توسط جناب آقای دکتر محمدعلی شفیعی سیف آبادی.
3- تعهد کارآموزی داوطلبین در ماشین سازی اراک و پتروفرهنگ و استخدام افراد کارآمد توسط جناب آقای مهندس جعفر صفری مدیرعامل محترم ماشین­سازی اراک و از دبیران قبلی جامعه.
4- قبول مدیریت برنامه­های مزیت آفرین برای ماندگاری نام آوران خیر پروژه­های عمرانی دانشگاه با بسترسازی برای مشارکت فراگیر خیرین توسط جناب آقای مهندس لطفی از دبیران قبلی جامعه.
5- تعهد مستندسازی، تحلیل و تدوین راهکارهای کارآمدی جامعه از میان بحث و بررسی و برنامه و پیشنهادات کارگروه برنامه­ریزی توسط جناب آقای دکتر رضا مکنون از دبیران قبلی جامعه.
حضور و مشارکت فعال دبیران قبلی جامعه و دیگرکارآفرینان در کارگروه برنامه­ریزی و همکاری برای فعال­سازی جامعه یک نهضت جدید مشارکت مدیریتی دانش آموختگان پیشکسوت است که بسیار امیدبخش بوده  و می­تواند الگوی هم­افزائی و توانمندسازی برای دیگر دانش­آموختگان و مدیران کارآفرین جامعه باشد.

تبلیغات