جلسه چهارم هیئت مدیره جامعه دانش آموختگان در تاریخ 26 آبان ماه سال جاری با حضور دبیر و اعضای مربوطه در ساختمان فارابی دانشگاه برگزار شد. برخی از مصوبات این جلسه به شرح زیر می باشد:
1- مقرر شد ضمن هماهنگی با مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم، قیمت کارشناسی اعلام و در مورد آن تصمیم گیری شود.
2- مقرر شد هماهنگی لازم با معاونت محترم آموزشی دانشگاه جهت عضویت فارغ التحصیلان به صورت خودکار در هنگام فارغ التحصیلی انجام شود.
3- مقرر شد چهارچوبی جهت چگونگی ارتباط با فارغ التحصیلان تهیه و ارائه شود.
4- مقرر شد تا آخر سال جلسه گردهمایی فارغ التحصیلان برنامه ریزی شود (7 اسفند روز مهندس).

*اخبار مربوط به جلسات هیئت مدیره جامعه را از سایت جامعه دنبال بفرمایید. 

تبلیغات