ثبت نام كنندگان محترم در طرح بیمه درمان تکمیلی مي توانند برای دریافت کارت بیمه خود از تاريخ 18 آبان 98 به اداره رفاه دانشگاه (آقای پاکزاد-شماره تماس: 64542239) مراجعه نمايند.

مطابق قرارداد، هزینه های انجام شده از ابتدای آبان ماه در قالب جدول تعهدات بیمه قابل ارایه و پیگیری است.
جهت آگاهي از مدارك لازم براي دريافت هزينه هاي درمان و ارائه آنها با شماره تلفن ۰۲۱۶۴۵۴۳۱۰۶ خانم دانشوري (نمايندگی بيمه دانا مستقر در اداره رفاه دانشگاه) تماس بگيريد. همچنين من بعد تمام امور مربوط به دريافت هزينه هاي درمان و پيگيري هاي مربوطه از طريق نماينده بيمه دانا انجام خواهد شد.

تبلیغات