به منظور فراهم آوردن امكان عضويت و استفاده اعضاي جامعه دانش‌آموختگان دانشگاه از امكانات كتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (كتابخانه فني و مهندسي شهيد صبوري)، موافقت‌نامه همکاری ميان دبير جامعه دانش‌آموختگان و رياست محترم كتابخانه مركزي دانشگاه تمدید شد. مطابق اين موافقت نامه تمامي اعضاي جامعه دانش‌آموختگان علاوه بر امكان عضويت در كتابخانه و امانت گرفتن كتب، قادر خواهند بود از پايان‌نامه ها، بانك مقالات علمي، نشريات و كتب الكترونيكي نيز در محل كتايخانه استفاده نمايند.

خدماتي كه بر اساس اين تفاهم نامه به دانش آموختگان عضو جامعه ارائه مي گردد شامل موارد ذيل مي باشد:
الف- امانت کتاب های فارسی و لاتین.
ب- مطالعه پایان نامه ها در محل.
ج- استفاده از پایگاه اطلاعاتی، استانداردها و کتاب های الکترونیکی در محل.
د- استفاده از کتابخانه هاي دانشكده ها.

اعضایی که تاکنون نسبت به تسویه با کتابخانه مرکزی دانشگاه اقدام نکرده اند، جهت استفاده از خدمات فوق بایستی با این مرکز تسویه کنند.

تبلیغات