مرحله دوم ثبت نام بيمه درمان تكميلي اعضاي جامعه دانش آموختگان (سال 99-98) با هماهنگي اداره رفاه دانشگاه شروع شد. تمامي متقاضيان مي توانند از روز دوشنبه مورخ 1398/07/08 تا تاريخ 1398/07/18 با مراجعه به پروفايل شخصي خود در سامانه جامعه، از طريق منوي بيمه درمان تكميلي نسبت به ثبت نام و پرداخت حق بيمه سرانه خود و افراد تحت پوشش (با در نظر گرفتن شرايط) اقدام نمايند. شرايط، تعهدات و فرانشيز اين قرارداد هماهنگ با "طرح كاركنان شركتي" مطابق جدول زير است.
 
توجه: 1- ضروري است جهت ثبت نام حتما از مرورگرهاي فايرفاكس و يا گوگل كروم استفاده شود.
        2- شناسه ثبت نام در سامانه بيمه شدگان SH98 است. 
        3- در هنگام ثبت نام، در بخش واحد سازماني و نوع استخدامي از عنوان "دانش‌اموختگان آزاد" استفاده كنيد.
        4- دارا بودن شماره حساب نزد بانك ملت براي بيمه شده اصلي ضروري است.
پس از تكميل فرم ثبت نام و پرداخت حق بيمه مربوطه مطابق با تعداد نفرات ثبت نام شده، فرم اطلاعات ثبت نام را چاپ و امضا نماييد و به همراه مدارك مذكور ذيل جهت تكميل و تاييد فرايند ثبت نام به دبيرخانه جامعه دانش آموختگان مراجعه كنيد.

* براي فعال سازي بيمه تكميلي علاوه بر ثبت نام اينترنتي و پرداخت هزينه هاي مربوطه، ارايه نسخه چاپي و امضا شده فرم ثبت نام به همراه تمامي مدارك مورد نياز ذيل ضروري است.
لازم به ذكر است مدارك ارايه شده اندسته از اعضا كه در مرحله دوم (سال 98-97) ثبت نام كرده بودند در اداره رفاه موجود است و نياز به ارايه مجدد مدارك نيست.

- مدارك لازم جهت تكميل و تاييد فرايند ثبت نام:
تصوير كارت عضويت معتبر جامعه
تصوير شناسنامه بيمه شده اصلي و افراد تحت پوشش.
تصوير کارت ملي بيمه شده اصلي و افراد تحت پوشش (پشت و رو).
تصوير صفحه اول دفترچه بيمه ،بيمه شده اصلي و افراد تحت پوشش.
درصورت داشتن فرزندان 23 تا 25 سال تمام ، ارائه گواهر اشتغال به تحصيل.
ارائه نامه کفالت يا قيوميت طبق توضيحات بند افراد مشمول بيمه تکميلي.
يك قطعه عكس پرسنلي
 

- شرايط و ضوابط ثبت نام بيمه درمان تكميلي سال 99-1398 
1- حق بيمه سرانه بيمه شدگان تا پايان مدات قرارداد(99/08/01) مبلغ 7/080/000 ريال مي باشد.
2-تمامي اعضاي جامعه دانش‌اموختگان (به عنوان بيمه شده اصلي) به همراه همسر، فرزندان و پدر و مادر بيمه شده اصلي با پرداخت حق بيمه مربوطه تحت پوشش اين قرارداد ميباشند
3- برقراري بيمه تكميلي درمان منوط به دارا بودن دفترچه بيمه پايه است. (سازمان تامين اجتماعي، خدمات درماني و يا هر سازماني ديگري كه بيمه درمان همگاني پايه ارايه ميكند.)
4- تمامي ضوابط و شرايط و راهنماي ثبت نام در سامانه بيمه شدگان موجود است و از طريق منوي بيمه تكميلي در پروفايل اعضا و اطلاعيه هاي اداره رفاه قابل مشاهده ميباشد.
5- شناسه ثبت نام در سامانه بيمه شدگان SH98 است.
6- در هنگام ثبت نام، در بخش واحد سازماني و نوع استخدامي از عنوان "دانش‌اموختگان آزاد" استفاده كنيد.
7- با توجه به اينكه بازپرداخت هزينه هاي درمان صرفا از طريق بانك ملت انجام مي شود لذا دارا بودن شماره حساب نزد بانك ملت براي بيمه شده اصلي ضروري است.
 
 
جدول تعهد قرارداد درمان جمعي مطابق قرارداد نيروهاي شرکتي دانشگاه صنعتي اميرکبير
(شروع پوشش: 1398/08/01-پايان پوشش: 1399/08/01)
رديف تعهدات بيمه گر حداكثرمبلغ تعهد
ساليانه بيمه گر
تعهد براي فرانشيز
نفر خانواده
1 هزينه هاي بيمارستاني شامل  اعمال جراحي تخصصي مربوط به سرطان ، قلب ، مغز و اعصاب مــركزي و نخاع ( به استثناي ديسك ستون فقرات ) ، قلب و عروق ، پيوند کليه ، پيوند ريه ، پيوند کبد ، گامانايف ، پيوند مغز استخوان
 
300/000/000 *   10
2 جبران هزينه هاي بستري ، تشخيصي ، کليه اعمال جراحي ( عمومي و تخصصي ) ، انواع سنگ شکن ، پلي سومونوگرافي ( تست خواب ) ، پروتز درحين عمل جراحي ، کليه بيماري اعصاب و روان ، هزينه داروهاي بيماريهاي خاص ( شيمي درماني ، تالاسمي ، هموفيلي ، MS ، دياليز ، سرطان ، ديابت چه در موارد بستري و چه غير بستري  بصورت داروي  خوراکي و غير خوراکي و تزريقي ، مراکز جراحي محدود ,DAY CARE، آنژيوگرافي قلب ، جراحي ديسک ستون فقرات و راديو تراپي
 
200/000/000 *   10
3 زايمان ( طبيعي - سزارين ) 40/000/000   * 10
4 جبران هزينه هاي نازايي و ناباروري ( تشخيصي ، درماني و دارويي ) شامل اعمال جراحي مرتبط IUI-ZIFT-GIFT- IVF ، ميکرواينجکشن ، و هزينه داروييHCG و HMGبصورت سرپايي و بستري و داروهاي مربوطه . فريز اسپرم – فريز جنين
 
10/000/000 *   10
5 جبران هزينه هاي کليه خدماتي پاراکلينيکي و خدمات درماني و سرپايي ، انواع سونوگرافي ، انواع ماموگرافي ، انواع سي تي اسکن ، کوتو اسکن, انواع اسکن فيبرو اسکن ، کانفو اسکن ، انواع آندوسکوپي ، انواع کولونوسکپي , انواع آنژيوگرافي ، (به غير از قلب ) ، آنژيوگرافي ، سي تي آنژيو گرافي دو چشم  , سي تي آنژيو ,،انواع توپوگرافي ، آنژيو اسکن قلب ، ، انواع اکو ، اکو اسکن، اکوکارديوگرافي ، استرس اکو ، اکو چشم ، اکو داپلر مغزي ، NST ، نوار قلب  جنين ، سنجش تراکم استخوان ( دانسيتومتري ) , طب سوزني ، انواع MRI.   انواع تست ، تست آلرژي ، تست تعادل ، تست هاي تنفسي ( اسپيرومتري  PFT ، ارگواسپيرومتري ، بادي باکس ، انواع BRAING MAPPING , آستوگرافي ( تست متاکولين )،DELCO   ، پاپ اسمير، تست پوستي توبرکولين يا تست پوستي مانتو PDD , تست اعصاب و روان ، پاکيمتري .
 انواع اقدامات توانبخشي مانند بازتواني قلب ، گفتار درماني ، گفتار درماني ناشي از کاشت حلزون ، کاردرماني ، انواع نوا ر مانند ( نوار عضله ، نوار عصب ، نوار مغز ، نوار مثانه سنجش شنوايي (اديومتري ، تمپانومتري ، SRT ، SDS،  PTA, شستشوي گوش ، پريمتري  ، بررسي عصب بينايي ، اپتومتري ، پنتاکم ، OCT  , کوتريزاسيون ، ORB SCAN  ، SMART PLUGICG ، فوندوسکوپي ، تمپانومتري ، هولتر مانيتورينگ ( قلب و فشار خون ) ، آناليز پيس ميکر ، رکتوسکوپي .   کليه اعمال جراحي مجاز  : کرايوتراپي ، ختنه ، بخيه ، کشيدن بخيه ، تخليه و برداشت کيست و آبسه ، ليزر درماني ( به استثنا زيبايي و رفع عيوب انکساري چشم ) ، شکستگي ها ، در رفتگي آتل گذاري  , گچ گيري ، ( بازکردن و بستن ) ، اکسيزيون ليپوم ، بيوپسي ، ميخچه ، زگيل ، پانسمان ، خارج کردن جسم خارجي ، کايروپراکتيک ، بيرون آوردن پين ، شالازيون ( تورمي کيستي در پلک ) , ناخنک چشم ، خدمات اورژانس در موارد  بستري و غير بستري ،  انواع تزريقات , تزريق داخل مفاصل , تزريق خون ، تزريق داخل ضايعه ( بجز زيبايي ) ، تزريق آمپولهاي عادي و تخصصي ، وصل سرم ، واکسيناسيون، حجامت . جبران هزينه هاي مربوط به خدمات آزمايشگاهي ( باستثنا چکاب ) , شامل آزمايشهاي تشخيص پزشکي ، پاتولوژي ، آسيب شناسي ، ژنتيک پزشکي ، انواع راديولوژي ، نوار قلب ، انواع راديوگرافي ، انواع فيزيوتراپي ، آزمايشهاي پزشکي هسته اي،کاپيلرواسکوپي, تست ورزش, نوار قند , فصد خون , غربالگري نوزاد , مگنت تراپي , شوک ويوتراپي  ، اوزون تراپي ، نوروفيدبک ، بيوفيدبک،مانومتري ، اکسيژن تراپي .
 
35/000/000 *   10
6 جبران هزينه هاي جراحي مربوط به رفع عيوب انکساري دو چشم در مواردي که به تشخيص پزشک معتمد بيمه گر درجه نزديک بيني ، دوربيني ، آستيگمات يا جمع قدر مطلق نقص بينايي هر چشم ( درجه نزديک بيني يا دوربيني به علاوه نصف آستيگمات ) 3 ديوپتر يا بيشتر باشد . 20/000/000 *   10
7 جبران تعهد عينک طبي و لنز تماس طبي 3/000/000 *   10
8 جبران  تعهد ويزيت) 5/000/000 *   10
9 جبران هزينه هاي تهيه ارتز ( کرست طبي – گردنبند طبي - کمربند طبي – کفش طبي- اسپيلنت و برس –مچ بند طبي- جوراب واريس – سمعک-زانو بند طبي – آتل شکم بند طبي – بريس – کفي طبي- ويلچر- واکر – عصا- تشک مواج –   کپسول اکسيژن -خريد وسايل توانبخشي و ارتوپدي  ) ( پرداخت برابر با يک شرکت معتبر ايراني ) . 4/000/000 *   10
10 هزينه هاي آمبولانس درون و برون شهري و ساير فوريت هاي پزشکي  ( مشروط به دستور پزشک معالج ) درون شهري 1/000/000 *   10
برون  شهري 2/000/000 *   10
کل مبلغ حق بيمه سالانه به ازاي هر نفر به ريال 7/080/000      

*جبران  کليه هزينه هاي درماني از سوي شرکت  بيمه براساس جدول تعهدات و تعرفه هاي بيمه اي خواهد بود و هزينه  هاي خارج از چارچوپ جدول تعهدات فوق  پرداخت نخواهد  شد.
** با توجه به اينكه به منظور كاهش حق بيمه و فراهم آوردن خدمات بهتر بيمه تكميلي، قرارداد بيمه اعضاي جامعه از طريق اداره رفاه دانشگاه انجام ميشود لذا ثبت نام كنندگان تابع قوانين و شرايط قرارداد بيمه و اداره رفاه دانشگاه هستند و جامعه در اينخصوص هيچ گونه مسووليتي ندارد. لطفا قبل از ثبت نام تمامي ضوابط و شرايط بيمه را مطالعه نموده و با آگاهي از شرايط قرارداد اداره رفاه و شركت بيمه و نحوه بازپرداخت هزينه هاي سال قبل نسبت به ثبت نام اقدام نماييد.
*** نحوه دريافت خسارت هاي درمان و پيگيري هزينه ها متعاقبا پس از اعلام اداره رفاه، در اطلاعيه بعدي اعلام خواهد شد.

در صورت نياز به كسب اطلاعات بيشتر با اداره رفاه دانشگاه 64542239  جناب آقاي پاكزاد تماس بگيريد.
 

تبلیغات