بدین وسیله به اطلاع اعضای جامعه دانش آموختگان عضو بیمه تکمیلی دانا می رساند با توجه به انجام مراحل انعقاد قرارداد جدید مقرر شد دانشگاه قرارداد جمعی سال 97 را برای کلیه اعضا تا تاریخ 98/8/1 به مدت دو ماه بدون افزایش تعهدات دو ماهه با نرخ حق بیمه 540000 ریال به ازای هر نفر تمدید نماید. لذا اعضا جهت استفاده می توانند با مراجعه به و ارائه کارت ملی به بیمارستان ها و مراکز طرف قرارداد از خدمات و سقف تعهدات ارائه شده طبق قرارداد جمعی سال 97 استفاده نمایند و یا با مراجعه به اداره رفاه نسبت به تمدید کارت های عادی قبلی اقدام نمایند.

ثبت نام كنندگان محترم سال گذشته ضروري است جهت تمديد ماه هاي شهریور و مهر حق بيمه مربوط به تمديد دوماهه را (1080000 ریال به ازای هر نفر) تا تاریخ 98/5/30 از طريق پروفايل خود پرداخت نمايند. در صورت هر گونه ابهام و یا سوال با دفتر جامعه و اداره رفاه تماس حاصل فرمایید.

ضمنا هماهنگي هاي لازم جهت پرداخت حق بيمه سال جديد، متعاقبا و همزمان با شروع مرحله دوم ثبت نام بيمه تكميلي درمان انجام خواهد شد.

* شايان ذكر است، اين خدمات صرفا مختص اعضاي جامعه دانش آموختگان دانشگاه ميباشد. لذا ثبت نام و ارائه خدمات در طول مدت قرارداد با بيمه تكميلي منوط به داشتن كارت عضویت معتبر جامعه دانش آموختگان دانشگاه صنعتي‌ اميركبير (پلي تكنيك تهران) است.

تبلیغات