سومین جلسه شورای مرکزی جامعه دانش آموختگان دانشگاه جهت توديع و معارفه دبير سابق و جديد جامعه و انتخاب اعضاي هيات مديره جامعه، عصر روز دوشنبه ۱۷ تیرماه با حضور اعضا و بازرسان جامعه در محل ساختمان فارابی دانشگاه برگزار شد.
در ابتدای این جلسه دکتر معتمدی؛ رییس شورای مرکزی جامعه و رییس دانشگاه با اهدای لوح تقدير از زحمات مهندس لطفی؛ دبیر دوره گذشته جامعه تقدیر کرد. پس از تودیع و معارفه دبیر سابق و جدید جامعه، دکتر معظمی؛ دبیر جدید جامعه برنامه های خود را جهت پیشبرد اهداف جامعه ارایه کرد.
همچنین درخصوص موضوع ثبت جامعه در سازمان امور اجتماعی وزارت کشور و اساسنامه مورد تایید وزارت کشور بحث و تبادل نظر شد که به اتفاق آرا مورد تایید شورای مرکزی جامعه نیز قرار گرفت. با تصویب شورای مرکزی مقرر گردید اساسنامه مذکور، در مجمع عمومی فوق العاده پیش رو مطرح و به رای گذاشته شود.
ضمنا با توجه به عدم تعیین هیات مدیره در این جلسه، مقرر شد جلسه فوق العاده شورا جهت تعیین اعضای هیات مدیره دوره ششم جامعه در تاریخ ۳۱ تیرماه تشکیل شود.

تبلیغات