اولین جلسه شورای مركزي جامعه دانش اموختگان دانشگاه (دوره ششم) در تاریخ هشتم بهمن 1397 با حضور بازرسان و اکثریت قريب به اتفاق اعضاي منتخب مجمع عمومي جامعه و برخي از اعضاي ستاد انتخابات و هيات رييسه مجمع عمومي 22 آذر در سالن اجتماعات ساختمان فارابی دانشگاه به ریاست دکتر معتمدی ریاست دانشگاه و رییس شورای مرکزی جامعه دانش اموختگان دانشگاه برگزار شد.
در ابتداي این جلسه كه با قرائت آياتي از كلام الله مجيد و صحبتهاي رياست شوراي مركزي آغاز شد، ابتدا آقاي مهندس علي اصغر گل سرخي؛ دبير ستاد انتخابات گزارشي از اقدامات اين ستاد جهت فراهم كردن مقدمات برگزاري مجمع عمومي و فرايند برگزاري انتخابات جامعه ارايه نمود. سپس آقاي دكتر مسعود صبايي؛ عضو هيات رييسه مجمع خلاصه اي از روند برگزاري مجمع عمومي و تاييد انتخابات جامعه ارايه كرد. در ادامه آقاي مهندس هادي لطفي؛ دبير جامعه نيز گزارش اقدامات انجام شده در دوره گذشته جامعه (از زمان برگزاري مجمع عمومي سال 94 تا مجمع عمومي 22 آذر 97) را اريه نمود و خلاصه اي از وضعيت تشكيلات و اعضا، دبيرخانه و دارايي هاي جامعه را اعلام كرد.
در ادامه جلسه و پس از معارفه اعضاي شوراي مركزي، آقايان دكتر صمدي و مهندس شعري مقدم از سوي اعضاي شورا جهت انتخاب نايب رييس شورا پيشنهاد شدند كه پس از راي گيري مخفي از 41 عضو حاضر در اين جلسه، آقاي مهندس شعري مقدم به عنوان نايب رييس دوره جديد شوراي مركزي انتخاب شد. پس از آن انتخابات تعيين منشيان شورا برگزار شد كه با راي اعضاي حاضر در جلسه، خانمها مهندس الناز رحيمي و دكتر مريم ذوقي به عنوان منشيان اين دوره شورا انتخاب شدند.
دومين جلسه شوراي مركزي جهت تعيين دبير جديد جامعه در اسفندماه سال جاري برگزار مي شود.
 

تبلیغات