در جلسه دوازدهم ستاد انتخابات جامعه که در تاریخ 24 آذرماه با حضور تمامی اعضای ستاد( آقایان گلسرخی، نورپناه، گلچین، فتحی و رضایی) برگزار شد، نتایج انتخابات الکترونیکی مجمع عمومی مورخ 22 آذرماه 1397 بررسی و تایید شد. بنابر اعلام مهندس گلسرخی دبیر ستاد انتخابات، نتایج اولیه در خصوص اسامی اعضای اصلی و علی البدل شورای مرکزی و بازرسان جامعه به شرح جدول پیوست میباشد. 
با توجه به اعلام دبیر ستاد انتخابات کاندیداهای محترم  در صورت وجود اعتراض و یا شکایت نسبت به نتایجه اعلامی، می توانند  اعتراض خود را به صورت مکتوب حداکثر ظرف مدت 5 روز از زمان اعلام  رسمی ستاد انتخابات به دبیرخانه جامعه ارایه نمایند. جزییات بیشتر در اطلاعیه رسمی ستاد انتخابات منتشر خواهد شد.

تبلیغات