اطلاعيه شماره 9 ستاد انتخابات در خصوص زمان اعلام اسامي اوليه كانديداها و نحوه ثبت درخواست تجديد نظر
 
به اطلاع كانديداهاي انتخابات جامعه ميرساند، بررسي شرايط ثبت نام كنندگان بلافاصله پس از اتمام زمان ثبت نام كانديداها آغاز شده است كه تاييد يا عدم تاييد كانديداها به مرور و حداكثر تا پايان روز يكشنبه 97/9/18 از طريق پروفايل اعضا در سامانه جامع دانش‌آموختگان (بخش "نتيجه بررسي شرايط" در منوي كانديداتوري انتخابات)، قابل مشاهده خواهد بود. 
آن دسته از ثبت نام كنندگان كه از سوي ستاد واجد شرايط لازم براي كانديداتوري انتخابات شناخته نشوند ميتوانند درخواست تجديد نظر خود را حداكثر تا ساعت 18 روز دوشنبه 19 آذر از طريق پروفايل خود در سامانه (بخش "درخواست تجديد نظر" در منوي كانديداتوري انتخابات) ثبت نمايند.
 
ضمنا با توجه به تمديد سه روزه ثبت نام از كانديداها در هفته گذشته، زمانبندي اعلامي در اطلاعيه شماره 6 به شرح زير اصلاح ميگردد.
- بررسي و احراز شرايط كانديداها: 17 الي 18 آذر
- اعلام اوليه اسامي واجدين شرايط به شخص كانديدا: 18 آذر
- درخواست تجديدنظر كانديداهاي تاييد نشده: 18 الي 19 آذر
- بررسي اعتراضات كانديداهاي تاييد نشده: 19 آذر
- اعلام عمومي فهرست نهايي كانديداهاي انتخابات: 20 آذر
- آخرين فرصت كانديداها جهت انصراف از شركت در انتخابات: ساعت 17 روز چهارشنبه 21 آذر
- زمان برگزاري انتخابات: ساعت 17 روز پنج شنبه 22 آذر
 
ستاد انتخابات
جامعه دانش‌آموختگان دانشگاه

تبلیغات