آخرين جلسه شوراي مركزي جامعه دانش‌اموختگان دانشگاه عصر روز دوشنبه مورخ 12 آذر 97 با حضور اعضاي شورا و اعضاي ستاد انتخابات به رياست دكتر معتمدي رييس جامعه و رياست دانشگاه در سالن اجتماعات ساختمان فارابي دانشگاه صنعتي امير كبير برگزار شد.
در ابتداي اين جلسه آقاي مهندس گلسرخي؛ دبير ستاد انتخابات و آقاي مهندس لطفي؛ دبير جامعه به صورت جداگانه گزارشي از اقدامات انجام شده در خصوص پيشرفت انجام فرايند انتخابات، آماده سازي نرم افزار و سامانه انتخابات، الكترونيكي نمودن تمام مراحل اجرايي انتخابات (از زمان شروع ثبت نام تا اعلام نتايج قطعي انتخابات) و انجام مقدمات برگزاري مجمع عمومي ارايه كردند. با توجه به فراهم شدن زيرساخت الكترونيكي لازم براي سامانه انتخابات جامعه پيشنهاداتي مبني بر انجام اينترنتي و آنلاين انتخابات از سوي برخي اعضاي شورا ارايه شد كه پس از بحث و تبادل نظر اعضاي حاضر در جلسه، با توجه به تبصره 12 ماده 15 اساسنامه جامعه (انتخاب نمايندگان با راي اعضاي اصلي حاضر در مجمع عمومي)  شوراي مركزي با برگزاري اينترنتي انتخابات در اين دوره موافقت نكرد.
در ادامه جلسه دبير جامعه گزارشي از تاثيرات مثبت اعلام برگزاري گردهمايي و انتخابات در حضور پرشور دانش‌آموختگان جهت ثبت نام در بانك اطلاعات و عضويت در جامعه ظرف يكماه گذشته ارايه كرد. بنا بر گزارش ارايه شده، از زمان اعلام عمومي و اطلاع رساني برگزاري گردهمايي و مجمع عمومي جامعه و شروع فرايند انتخابات از اواسط آبان سال جاري تاكنون تعداد بازديد از سامانه جامع دانش‌آموختگان نسبت به متوسط ماههاي گذشته بيش از 200 درصد رشد كرده و ظرف يكماه گذشته (12آبان تا 12آذر) به عدد 30 هزار نفر بازديد كننده در ماه افزايش يافته است. همچنين تعداد ثبت نام ماهيانه در سامانه و عضويت در جامعه نيز رشد 300 درصدي داشته است و پيش بيني ميشود اين ميزان رشد تا روز برگزاري مجمع نيز سير صعودي داشته باشد.
در ادامه جلسه برخي از اعضاي شوراي مركزي پيشنهاد نمودند با توجه به گزارش ارايه شده، مهلت ثبت نام كانديداهاي انتخابات به جهت حضور حداكثري اعضا جامعه در فرايند انتخابات و جذب عضويت دانش‌آموختگان در جامعه تمديد گردد كه با اعلام نظر اعضاي ستاد انتخابات مبني بر امكان تمديد سه روزه ثبت نام با توجه به زمان برگزاري مجمع عمومي، شوراي مركزي جامعه با اكثريت قريب به اتفاق اعضا تصميم گرفت كه ثبت نام از كانديداهاي انتخابات دوره جديد شوراي مركزي و بازرسان جامعه تا آخر هفته جاري نيز ادامه داشته باشد.
 

تبلیغات