اطلاعيه شماره 6
ستاد انتخابات جامعه دانش‌آموختگان دانشگاه صنعتي اميركبير

با درود و عرض ادب و احترام،
مطابق مصوبات ستاد انتخابات، زمانبندي اجراي فرايند انتخابات جامعه  به شرح زير اعلام ميگردد:
 
- پايان مهلت ثبت نام از كانديداها  (12 آذر 1397)
- بررسي و احراز شرايط كانديداها  (12 الي 14 آذر)
- اعلام اوليه اسامي واجدين شرايط به شخص كانديدا  (14 آذر)
- دريافت اعتراض كانديداهاي تاييد نشده  (14 الي 17 آذر)
- بررسي اعتراضات كانديداهاي تاييد نشده  (17 اي 20 آذر)
- اعلام عمومي فهرست نهايي كانديداهاي اتخابات  (20 آذر)
- آخرين فرصت كانديداها جهت انصراف از شركت در انتخابات (21 آذر)
- زمان برگزاري مجمع عمومي و انتخابات  (22 آذر 1397)
 
 با توجه به نزديك بودن اتمام زمان ثبت نام از كانديداهاي انتخابات شوراي مركزي و بازرسان جامعه، از دانش‌آموختگان گرانقدر دعوت ميشود جهت عضويت و كانديداتوري انتخابات تعجيل نمايند و با حضور در مجمع عمومي جامعه در برگزاري پرشور انتخابات مشاركت نمايند.
 
                                                                                                                 علي اصغر گل‌سرخي
                                                                                                       دبير ستاد انتخابات جامعه دانش‌آموختگان
                                                                                                       دانشگاه صنعتي اميركبير(پلي‌تكنيك تهران)
 

تبلیغات