پانزدهمين جلسه شوراي مركزي جامعه دانش‌آموختگان دانشگاه عصر روز دوشنبه 28 آبانماه با حضور اعضاي شورا و اعضاي ستاد انتخابات جامعه در سالن اجتماعات ساختمان فارابي دانشگاه و به رياست دكتر معتمدي رييس شوراي مركزي جامعه برگزار شد.
درابتداي اين جلسه در خصوص پيشهاد ستاد انتخابات جامعه براي زمان برگزاري انتخابات گفتگو شد و با توجه به زمان پيشنهادي ستاد و استماع نظرات حضار، مجمع عمومي عادي و انتخابات جامعه در تاريخ 22 آذرماه سال جاري برگزار مي گردد. مطابق اساسنامه جامعه، مجمع عمومي عادي با دستور زير تشكيل ميشود:
1- استماع گزارش سالانه شوراي مركزي
2- انتخاب اعضاي شوراي مركزي و بازرسان 
در ادامه اين جلسه گزارش عملكرد هيات مديره فعلي و بيلان مالي جامعه توسط دبير جامعه ارايه شد. ضمنا مقرر گرديد گزارش مالي جامعه در جلسه فوق العاده اي كه در روز  دوشنبه 12 آذرماه برگزار ميشود، ارايه گردد.
 
* گردهمايي بزرگ دانش‌اموختگان دانشگاه صنعتي اميركبير(پلي تكنيك تهران) با حضور اقشار مختلف دانش‌اموختگان دانشگاه، همزمان با برگزاري مجمع عمومي اعضا و انتخابات جامعه در همين روز برگزار خواهد شد. حضور در اين گردهمايي براي تمامي دانش‌آموختگان دانشگاه امكانپذير است.

 ثبت نام در "گردهمايي بزرگ دانش‌اموختگان دانشگاه" از طريق بخش رويدادها: كليك كنيد.

تبلیغات