به نام خدا
اطلاعیه شماره 5  
ستاد انتخابات جامعه دانش‌آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

بادرود و عرض ادب و احترام،
به اطلاع اعضاي جامعه و دانش‌آموختگان محترم دانشگاه اميركبير ميرساند، بنابر درخواستهاي رسيده به ستاد انتخابات مبني بر كوتاه بودن زمان ثبت نام اعلامي در اطلاعيه شماره يك و در جهت حضور حداكثري و پرشور دانش‌آموختگان دانشگاه در انتخابات جامعه، زمان ثبت نام از كانديداهاي شوراي مركزي و بازرسان جامعه تا تاريخ 12 آذر تمديد ميگردد.
 
                                                                                                                               با احترام
                                                                                                                         علی اصغر گلسرخی
                                                                                                                         دبیر ستاد انتخابات 
                                                                                                                  جامعه دانش آموختگان دانشگاه

تبلیغات