به نام خدا
اطلاعیه شماره یک
از: ستاد انتخابات جامعه دانش آموختگان دانشگاه صنعتی امیر کبیر( پلی تکنیک تهران)
به : دانش آموختگان و اعضای محترم شورای جامعه؛

بادرود و عرض ادب و احترام
باستحضار میرساند، اعضای ستاد طی 45 روز گذشته برای جلب حمایت حداکثری و حضور فراگیر خانواده بزرگ پلی تکنیک در انتخابات و همچنین ایجاد همدلی بیشتر، با مسئولین محترم دانشگاه و جامعه، جمعی از پیشکسوتان و اعضای قدیم جامعه جلسه های متعددی را برگزار نموده اند. درهمه موارد، هدف مشارکت همه باورمندان و تلاشگران پیشین و کنونی برای برگزاری انتخاباتی پرشور بوده که توفیق برگزیدن عزیزان اعضای شورا، برای تنظیم برنامه ای در­خور و در جهت تحقق بخشیدن به هدف اصلی جامعه که مشارکت حداکثری همه دانش آموختگان برای بهبود مستمر کیفیت دانشگاه می باشد را عملی بنمایند و حرکت به سوی ارتقا رتبه 500 حال حاضر [دانشگاه]، به رتبه 200 دانشگاههای برتر [را] تداوم ببخشد.
                                                                                                                               با احترام
                                                                                                                        علی اصغر گلسرخی
                                                                                                                        دبیر ستاد انتخابات 
                                                                                                               جامعه دانش آموختگان دانشگاه
 

تبلیغات