با توجه به افزایش چشمگیر هزینه‌های خرید مواد مصرفي و چاپ کارت‌ های PVC ظرف شش ماه ابتدایی سال ۹۷، دبیرخانه جامعه ناگزیر به تعدیل هزینه چاپ و صدور کارت عضویت میباشد که از مهر ۹۷ در فرایند صدور و تمدید اعتبار کارت های عضویت جامعه منظور خواهد شد. با اين حال به منظور رعایت حقوق اعضای محترم، برای صدور و تمدید اعتبار کارت های عضویت با بیش از یکسال اعتبار، تخفیفاتی منظور خواهد شد.
لازم به توضیح است در سال ۹۵ با محاسبه هزینه تامین مواد مصرفی چاپ و صدور کارت pvc (کارت خام، فیلم، ریبون و لمینیت)، هزینه صدور کارت عضویت ده هزار تومان منظور شد. ضمنا علي‌رغم افزایش تدریجی هزینه های خرید و چاپ کارت از سال ۹۵ تاکنون، به جهت تسهیل عضویت دانش‌آموختگان محترم، هزینه صدور کارت عضویت جامعه طی دوسال گذشته ثابت نگه داشته شد ولیکن با توجه به افزایش ناگهانی و قابل توجه هزینه‌های چاپ کارت‌ در طول ۶ ماه گذشته ابتدای سال ۹۷ که بعضا در برخی اقلام به حدود سه برابر قیمتهای ابتدای سال نیز رسیده است، ناگزیر به تعدیل هزینه صدور کارت عضویت با شرايط جديد میباشیم.
 در حال حاضر هزینه تمام شده چاپ و صدور کارت عضویت برای جامعه، با درنظر گرفتن تمام اقلام مصرفی و هزینه های جانبی حدودا ۱۷ هزار تومان میباشد که جهت رعایت حقوق اعضای جامعه، با اعمال تخفیف کلی و همچنین تخفیفات مربوط به پرداخت یکجای حق عضویت بیش از یکسال، هزینه دریافتی از اعضا به صورت متوسط حدود ۳۰ درصد کمتر از هزینه تمام شده خواهد بود.
همانگونه که پرداخت یکجای حق عضویت دوساله ۱۰ درصد، ۵ ساله ۲۰ درصد و ۱۵ ساله ۳۰ درصد تخفیف دارد، هزینه صدور کارت مربوطه نیز از همین تخفیف ها برخوردار خواهد شد. با این توضیح و براساس موارد فوق الذکر، از مهر سال جاری هزینه صدور کارت عضویت جامعه با اعمال تخفیفات درنظر گرفته شده برای مدت های مختلف عضویت به شرح زیر می‌باشد. توجه داشته باشید که این هزینه به مبلغ حق عضویت سالانه جامعه که توسط شورای مرکزی مشخص و اعلام شده است(۵۰ هزار تومان) افزوده میشود.
+ عضویت یکساله: ۱۵ هزار تومان
+ عضویت دو ساله: ۱۳/۵ هزار تومان
+ عضویت ۵ ساله: ۱۲ هزار تومان
+ عضویت طلایی: ۱۰/۵ هزار تومان

تبلیغات