به اطلاع می‌رساند آندسته از متقاضیان ثبت نام بیمه درمان تکمیلی که تا ۱۹ مرداد موفق نشدند از طریق سامانه ثبت نام کنند، از تاریخ ۱۰ تا ۲۰ شهریور میتوانند پس از واریز حق بیمه و دریافت معرفی نامه از دبیرخانه جامعه جهت ثبت نام حضوری به اداره رفاه دانشگاه مراجعه نمایند.
متقاضیان ثبت نام در این مرحله میبایست پس از واریز مبلغ حق بیمه اعلامی از طریق پروفایل خود در سامانه جامعه، از تاریخ ۱۰ تا ۲۰ شهریور به دبیرخانه جامعه مراجعه کرده و با ارایه مدارک لازم(مطابق اطلاعیه قبلی) و اعلام شماره پیگیری واریز حق بیمه، معرفی نامه ثبت نام بیمه را جهت تحویل به اداره رفاه دریافت نمایند. سپس جهت تکمیل و نهایی سازی مراحل ثبت نام شخصا به اداره رفاه دانشگاه مراجعه نمایند.
 
مقدار حق بیمه اشخاص و مدارک لازم جهت ثبت نام، در اطلاعیه قبلی ثبت نام مرحله دوم بیمه درمان تکمیلی اعلام شده است.
 
یاد آور می شود معرفی نامه ثبت نام اعضا صرفا پس از ارایه مدارک لازم و پرداخت حق بیمه اعلامی صادر میگردد.ضمنا مدت زمان اعلام شده، آخرین مهلت ثبت نام بیمه درمان تکمیلی سال ۹۷-۹۸ میباشد.

تبلیغات