« خدمات قابل ارايه به دانش‌آموختگان عضو جامعه »
 
1.      دریافت کارت دانش‌آموختگی دانشگاه
2.      
خدمات بیمه درمان تکمیلی برای اعضا و خانواده آنها
3.      تسهیل تردد دانش‌آموختگان به دانشگاه،کتابخانه و دانشکده ها با كارت عضويت جامعه
4.      عضویت و استفاده از کتابخانه مرکزی دانشگاه، كتابخانه هاي دانشكده ها و بانک اطلاعات مقالات علمی
5.      استفاده از سالنهای ورزشی و استخر دانشگاه
6.      بهره مندی از تخفیف 50 درصدي در هزینه استفاده از استخر
7.      امکان ارسال و ثبت درخواست کار بر روی سایت جامعه
8.      
امکان رای دادن در مجامع عمومی و کاندیداتوری جهت عضويت در شورای مرکزی و اركان جامعه دانش اموختگان
9.      
ارسال خبرنامه الكترونيكي جامعه
10.    دريافت 15 درصد تخفيف جهت خريد كتاب هاي انتشارات دانشگاه
11.    
معرفی اعضا به شرکتهای خواهان جذب دانش‌آموختگان
12.    بهره مندي از تخفيف 30 درصدي جهت ثبت نام در دوره هاي آموزشي جهاد دانشگاهي واحد اميركبير
13.    استفاده از تسهیلات خدمات بیمه اي(اتومبیل، درمان تكميلي) - به زودی
14.    اطلاع‌رساني مستقيم برنامه ها و رويدادهاي جامعه دانش‌آموختگان و دعوت رسمي جهت حضور
15.    بهره مندی از تخفیفات ویژه خشکشویی تطهیر برای دانش آموختگان


-- سایر خدماتی که متعاقبا نهايي و برقرار مي‌گردد از طریق همين سايت، كانال تلگرامي جامعه (alumniaut@اطلاع رسانی خواهد شد.