اعضای هيات مديره منتخب جامعه دانش‌آموختگان دانشگاه صنعتي اميركبير(پلي تكنيك تهران)
ردیف  نام خانوادگی نام دانشکده سمت
1 خلیلی پوررودی خلیل الرحمن  مهندسی نساجی عضو اصلی
2  داداشيان فاطمه مهندسی نساجی عضو اصلی 
3  دلبری سیدرضا مهندسی معدن  متالورژی عضو اصلی
4  ذهبیون باقر مهندسی عمران و محیط زیست عضو اصلی
5  رازفر محمدرضا مهندسی مکانیک  
6  سادات اخوی سیده مهرناز ریاضی و علوم کامپیوتر عضو اصلی
7  صبائی مسعود مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات عضو اصلی
8 صفایی سینا  مدیریت و علم و فناوری عضو اصلی
9  صفری سنجانی جعفر مهندسی مکانیک عضو اصلی
10  فنایی محمدمهدی مهندسی برق  
11  لطفي هادي مهندسی شیمی دبير جامعه
   حمزه گودرزی علی اصغر مهندسی شیمی عضو علي البدل
   سیدین سیدمحسن مهندسی صنایع و سیستمهای مدیریت عضو علي البدل
   ابراهیمی حامد مهندسی پلیمر و رنگ عضو علي البدل