دانش آموخته گرانقدر دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
احتراما به اطلاع میرساند شورای واحد نساجی جامعه دانش آموختگان درنظر دارد دومین برنامه دورهمی فارغ التحصیلان دوره های مختلف دانشکده نساجی را با هدف تجدید دیدارها و تقویت ارتباطات فارغ التحصیلان از ساعت
۱۵ تا ۱۸ در روز سه شنبه هشتم خرداد ماه در محل دانشکده نساجی برگزار نماید.  لطفا ضمن اطلاع رسانی به هم دوره ای های خود ، جهت ثبت نام  به لینک زیر مراجعه فرمایید.

 https://intrel.aut.ac.ir/aut-txt 
تلفن تماس : 09220737488

جامعه دانش آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

تبلیغات