به اطلاع دانش آموختگان محترم خواهان عضویت در جامعه می رساند درگاه اینترنتی پرداخت حق عضویت فعال می باشد. لذا می توانید از طریق پروفایل خود و به صورت اینترنتی اقدام به پرداخت حق عضویت کنید.

ایمیل دبیرخانه: alumni@aut.ac.ir
شماره تماس دفتر: 64545767-64545771

دبیرخانه جامعه دانش آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

تبلیغات