به اطلاع دانش آموختگان محترم خواهان عضویت در جامعه می رساند با توجه به غیرفعال شدن درگاه اینترنتی به صورت موقت خواهشمند است حق عضویت خود را به شماره کارت بانک سینا به نام آقای محمدرضا رازفر ( عضو هیات مدیره جامعه ) واریز نمایید.
 
شماره کارت: 0856-2692-4610-6393

 
در ضمن تصویر پرداختی خود را به آدرس ایمیل جامعه ارسال نمایید.
 
ایمیل دبیرخانه: alumni@aut.ac.ir
دبیرخانه جامعه دانش آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تبلیغات