به اطلاع اعضای جامعه دانش آموختگان که در بیمه تکمیلی ثبت نام نموده اند، می رساند نمایندگی بیمه دانا (خانم دانشور) در روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 8 الی 12 در دانشکده مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه، طبقه 2، کانون بازنشستگان جهت راهنمایی های لازم به شما حضور دارند.

توجه:
1- می توانید با شماره 64542245 جهت طرح سوالات خود تماس بگیرید.
2- همراه داشتن کارت عضویت جامعه الزامی می باشد.

تبلیغات