به اطلاع دانش آموختگان محترم عضو بیمه تکمیلی دانا می رساند، جهت مشاهده وضعیت ثبت نام، مراکز طرف قرارداد و هزینه خسارت بیمه تكمیلی درمان در پورتال شرکت بیمه دانا  به فایل پیوست مراجعه نمایند.

دبیرخانه جامعه دانش آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

دانلود فایل

تبلیغات