به اطلاع دانش آموختگان محترم خواهان بیمه تکمیلی و عضویت در جامعه می رساند با توجه به غیرفعال شدن درگاه اینترنتی به صورت موقت خواهشمند است حق بیمه و یا حق عضویت  خود را به شماره حساب  بانک سینا با شماره حساب و شماره شبا زیر واریز نمایید.
 
در ضمن تصویر پرداختی خود را به آدرس ایمیل جامعه ارسال نمایید.
 
 شماره کارت: 0856-2692-4610-6393
 
ایمیل دبیرخانه: alumni@aut.ac.ir
دبیرخانه جامعه دانش آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تبلیغات